Implementace B2B a B2C řešení pro Dřevotrust a.s.

Pro výrobce a jedničku na českém trhu v oblasti velkoobchodu se dřevem jsme vytvořili B2B systém a jako podpůrný nástroj i B2C katalog s integrací na ERP MS Navision.

Podrobnosti o projektu

Název firmy: DŘEVO TRUST, a.s.
Odvětví: Velkoobchod
Použití řešení: B2B a B2B e-commerce
Realizace: 2021
www.drevotrust.cz

Úvod

V roce 2018 zahájila společnost Avager dlouhodobou spolupráci s Dřevotrust a.s., předním distributorem dřevěných materiálů a výrobků, s cílem transformovat jejich digitální obchodní kanály. Cílem projektu bylo vytvořit robustní B2B objednávkový systém a inovativní B2C e-shop katalog, aby byly uspokojeny potřeby různých typů zákazníků a zefektivněn interní proces objednávek.

Analýza a příprava

Projekt byl zahájen důkladnou vstupní analýzou, během které tým Avager identifikoval klíčové obchodní požadavky Dřevotrust a.s., nachystal návrh datového wireframu pro B2B integraci a připravil také drátěný model pro katalog. Tento krok byl zásadní pro zajištění, že finální řešení bude přesně odpovídat potřebám klienta.

Implementace B2B objednávkového systému

Avager úspěšně implementoval B2B objednávkový systém, který byl napojen na existující skladový systém Dřevotrust a.s. pomocí Avager ETL řešení. Systém byl navržen tak, aby respektoval individuální cenové podmínky jednotlivých obchodních partnerů a zároveň zajistil efektivní správu objednávek.

B2C katalog

Kromě B2B systému byl vyvinut a spuštěn B2C katalog. Tento katalog je připraven na rozšíření o e-shop a byl navržen s ohledem na robustnost sortimentu výrobce. Dodávka obsahovala mimo jiné kompletní design na míru s responzivním rozhraním a řadu rozšiřujících modulů, například pro výběr prodejny, nebo prezentaci produktových kolekcí, což zlepšilo uživatelskou přívětivost a nakupovací zážitek koncových zákazníků.

Integrace systémů

Oba systémy byly integrovány s ERP systémem MS Navision, což umožnilo bezproblémový přenos dat mezi systémy a zjednodušilo řízení obchodních a logistických procesů. Integrace byla provedena ve spolupráci s implementátorem MS Navision, což zajišťovalo hladký průběh a minimalizaci rizik.

Servisní služby a provoz

Avager poskytl Dřevotrust a.s. komplexní servisní služby a zajistil provoz obou aplikací na infrastruktuře klienta v režimu On Premise. Toto řešení poskytlo klientovi plnou kontrolu nad svými systémy a daty a zajistilo vyšší úroveň bezpečnosti.

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.