Fáze 1

Expertní analýzy a cílový koncept

Vstupní klíč k úspěšné digitalizaci byznysu

V Avager přípravnou část naší spolupráce nikdy nepodceňujeme. Je pro nás klíčové poznat do detailu váš byznys a co nejpodrobněji ho analyzovat, abychom na základě získaných poznatků dokázali připravit podrobný koncept jeho digitalizace. Tato fáze vyžaduje dostatek času, který nám ale následně zaručí hladkou a rychlou implementaci platformy Avager do vaší firmy. Abychom mohli váš byznys poznat opravdu do detailu, expertní analýzy provádíme na základě uzavřené smlouvy.

Analyzujeme a poznáváme váš byznys

Abychom mohli připravit koncept digitalizace vašeho byznysu, musíme ho nejdříve do detailu poznat. Co o něm budeme zjišťovat?

Cíl digitalizace

V prvé řadě budeme chtít vědět, za jakým účelem se do digitalizace pouštíte a jakých cílů budete jejím prostřednictvím chtít dosáhnout.

Obchodní model

Budeme zkoumat váš obchodní model, zjišťovat, jakým způsobem u vás zákazníci nakupují, a navrhovat, jak by se dal převést do digitální podoby, případně vylepšit.

Vaši zákazníci

Poznáme vaše zákazníky a jejich nákupní chování. Zjistíme, co od e-shopu očekávají a jaký obsah by jim pomohl a mohl je zajímat.

Domácí trh vs. zahraničí

Vyjasníme si, jestli potřebujete prodávat jen na český trh, nebo i do zahraničí. Určíme specifika, kterými se prodeje v jednotlivých zemích liší.

Objem objednávek a produktů

Pro optimální nastavení platformy Avager je vhodné předem odhadnout potenciální počet uživatelů, produktů, ceníků a také průměrný počet objednávek za den.

Informační systémy

Vyjasníme si, jaké informační systémy a moduly ve vaší firmě používáte, abychom mohli navrhnout jejich propojení s platformou Avager. To platí i pro další zdroje dat.

Oborová specifika

Pro výběr správných funkcí e-shopů je potřeba poznat specifika vašeho oboru. Pro prodej variantního zboží bude potřeba využít pokročilé třídění, u produktů na míru pak konfigurátor apod.

Navrhujeme digitalizaci vašeho byznysu

Na základě provedených analýz jsme schopni navrhnout řešení digitalizace na míru vašemu byznysu. Říkáme mu cílový koncept, který společně procházíme a dotahujeme do finální podoby. Co zpravidla obsahuje?

Architektura platformy

Jde o detailní popis jednotlivých částí platformy Avager navržený v návaznosti na váš obchodní model, včetně popisu propojení s vaším informačním systém a dalšími datovými zdroji.

Funkce a moduly platformy

Vybereme pro váš e-shop jen ty funkce a moduly z platformy Avager, které skutečně využijete vy i vaši zákazníci a které budou mít význam pro váš byznys.

Úpravy a rozšíření

Pokud si to váš byznys vyžádá, navrhneme a vyvineme pro něj další funkce přímo na míru. Tak, aby vše odpovídalo vašim požadavkům.

Popis a přehled integrace

Popíšeme jednotlivé datové přenosy, které budou proudit z vašeho systému do platformy Avager a zpět.

Harmonogram

V cílovém konceptu detailněji popíšeme jednotlivé fáze projektu digitalizace vašeho byznysu a zasadíme je do časového rámce.

Rozpočet

Ke konceptu připojíme také první návrh rozpočtu odpovídající náročnosti projektu, funkcím a modulům a robustnosti řešení.

Požadovaná součinnost

V neposlední řadě si stanovíme, jakou součinnost a v jakých fázích projektu od vás budeme potřebovat, aby vše mohlo hladce proběhnout.

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.