Robustní B2B systém pro knižní průmysl

Pro jedničku knižního průmyslu v České republice jsme v rozsáhlém projektu vytvořili nový B2B obchodní portál, který posunul digitalizaci firmy EUROMEDIA na novou úroveň.

Podrobnosti o projektu

Název firmy: Euromedia Group
Odvětví: Velkoobchod
Použití řešení: B2B eshop
Realizace: 2022
www.euromedia.cz

V roce 2020 EUROMEDIA čelila výzvám se svým původním B2B e-shopem, který už neodpovídal rostoucím obchodním a technologickým nárokům firmy. S ambicí nejen udržet krok, ale i předčit konkurenci, byl vybrán Avager jako dodavatel nového B2B obchodního portálu. Nový systém měl respektovat zavedené obchodní specifika a zároveň umožnit rozvoj a celkovou modernizaci. Klient si zároveň uvědomoval, že pro dlouhodobě úspěšné řešení je nutné podstoupit fázi analýz, v níž bude identifikována nejlepší možná kombinace technologií a nástrojů pro fungování nového B2B portálu.

Rozsáhlá analytická fáze a experimentální přístup 

Expertní analýzy realizované společností Avager pro EUROMEDIA byly zásadním kamenem úspěchu celého projektu implementace B2B systému. Po získání projektu následovala v roce 2021 intenzivní několikaměsíční analytická fáze, kdy byl v těsné spolupráci s EUROMEDIA a integračním partnerem vyvinut komplexní cílový koncept řešení. Tento koncept byl dokumentován v rozsáhlé dokumentaci, která definovala většinu detailů pro další implementaci, včetně náročných požadavků na serverovou infrastrukturu a bezpečnostní aspekty pro On-Premise řešení. 

Důraz byl kladen na softwarovou architekturu a datovou kapacitu systému, aby vyhovovaly očekávané velikosti a rozsahu databáze. Analytický tým Avageru prováděl experimentální testování, které se zaměřilo na zpracování velkých dat a vyhledávání optimální kombinace softwarových technologií a serverového zajištění, aby se zajistila maximální efektivita a stabilita systému. Tyto přípravné práce umožnily Avageru postavit základy pro robustní a bezpečnou platformu, která splňuje specifické obchodní a technologické požadavky EUROMEDIA.

Tvorba systému a implementace

Implementace B2B systému pro EUROMEDIA byla velmi náročným a dlouhým procesem, jehož zvládnutí skvěle ukazuje schopnost e-commerce platformy Avager adaptovat se na komplexní požadavky klienta. Systém je implementován tak, aby poskytoval flexibilní a integrované řešení, zahrnující následující klíčové aspekty:

  • Rozšířené moduly a funkcionalita: K dosažení požadované flexibility byly implementovány moduly jako Reklamace, Notifikační centrum, Košík+, Dealer, Newsletter, Bulletin centre, Doklady+, Feed generátor a další. Tyto moduly zajišťovaly, že systém může pokrýt rozsáhlé spektrum obchodních potřeb od správy objednávek, přes komunikaci se zákazníky, až po efektivní správu dokumentů.

  • Klíčové funkční celky: Platforma je vybavena kompletním katalogem produktů, sofistikovaným nákupním košíkem, systémem pro import produktů, elektronickým potvrzováním dokladů, a byla napojena na dopravce pro zajištění přesné logistiky. To vše doplňovaly pokročilé funkce pro předobjednávky a výpočty skladové dostupnosti.

  • Oborová specifika: Systém byl uzpůsoben tak, aby zahrnoval specifické funkce pro EUROMEDIA, včetně vyhodnocování parametrů odběru, práce s blokacemi množství produktů pro konkrétní zákazníky, a nástroje pro generování denních novinek a editaci newsletterů.

Tato úroveň personalizace a modularity zajišťovala, že každý aspekt B2B systému byl optimalizován pro specifické obchodní a provozní potřeby EUROMEDIA

Integrace a infrastruktura

Integrace datových streamů a infrastruktura jsou klíčové pro efektivní provoz každého B2B systému. V rámci implementace systému pro EUROMEDIA byly tyto aspekty řešeny s využitím nástroje Avager ETL (Extract, Transform, Load), což umožnilo rychlou a bezpečnou výměnu dat mezi různými systémy. Dávkové zpracování dat přes Avager ETL probíhalo v řádu minut, což značně zefektivnilo celkové zpracování a odbavení prioritních požadavků, které byly napojeny přímo na plánovací systém podnikových zdrojů (ERP).

Z hlediska infrastruktury byla pro EUROMEDIA zvolena víceserverová infrastruktura sestávající ze šesti serverů, které spolu komunikují a zajišťují tak vysokou dostupnost a spolehlivost celého řešení. Tato infrastruktura byla navržena tak, aby zvládla náročné požadavky velkého B2B portálu a zároveň umožnila rozšiřování a přizpůsobování v budoucnosti. Pro monitorování stavu serverů a aplikací byly využity externí služby, což zjednodušilo správu systému a zvýšilo přehlednost o stavu infrastruktury.

Díky těmto krokům Avager zajistil, že B2B systém EUROMEDIA je nejen výkonný a stabilní, ale také dobře integrován s existujícími procesy a systémy společnosti, což umožňuje efektivní správu a podnikové plánování.

Výkonný e-commerce systém

Úspěch implementace B2B systému pro EUROMEDIA nejlépe ilustrují technické parametry finálního řešení. Systém, který Avager dodal, je technologický obr s databází obsahující více než 500 milionů záznamů, což svědčí o jeho schopnosti zpracovat a spravovat obrovské objemy dat. Katalog produktů je rovněž impozantní, obsluhuje přes 250 000 produktů, což EUROMEDIA umožňuje nabídnout široký sortiment zboží svým B2B zákazníkům.

Další významnou charakteristikou je schopnost systému pracovat s více než 30 miliony uživatelských dokladů, což zdůrazňuje jeho vysokou kapacitu pro správu dokumentů a zajišťuje, že každý aspekt obchodní transakce je pečlivě zaznamenán a spravován. Tato kapacita je klíčová pro splnění požadavků na sledování, reporting a analýzy, které jsou pro EUROMEDIA nezbytné.

Tyto parametry nejenže ukazují vysokou technickou úroveň implementovaného systému, ale také představují základ pro zvýšení efektivity, zlepšení přesnosti a zrychlení obchodních operací. Díky těmto vlastnostem je EUROMEDIA nyní schopna efektivněji řídit své obchodní procesy, snižovat chybovost a nabízet lepší služby svým zákazníkům.

Implementace B2B systému Avager představovala pro EUROMEDIA průlom v digitalizaci našich procesů. Intenzivní příprava a pochopení našich specifických potřeb vedly k vytvoření systému, který přesahuje naše očekávání v rychlosti, bezpečnosti a efektivitě. Víceserverová infrastruktura a pokročilá integrace dat nám nyní umožňují zvládnout obrovské objemy transakcí s nevídanou lehkostí. Avager se nejen ukázal jako technický expert, ale jako pravý partner v naší cestě k inovaci. Děkujeme za skvělou spolupráci

Aleš Vítek
Manager of IT
Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.