Úspěšná digitální transformace české oděvní značky KILPI

Implementace komplexního e-commerce řešení Avager pro oděvní značku KILPI, zahrnující vývoj B2B a B2C platformy, které podpořily její digitální transformaci a expanzi na globální trhy.

Podrobnosti o projektu

Název firmy: PONATURE s.r.o.
Odvětví: Oděvní průmysl
Použití řešení: B2B, B2C eshop, ETL, PIM
Realizace: 2022
www.kilpi.cz

Zahájení úspěšné spolupráce

Již několik let je nám velkou ctí pracovat pro českou progresivní značku KILPI. Vše začalo vypsaným výběrovým řízením na dodávku nového e-commerce řešení, v kterém se v roce 2020 podařilo uspět společnost PONATURE s.r.o. nám svěřila zodpovědnost za dodání komplexní e-commerce platformy, která by pokryla potřeby jak B2B, tak B2C eshopů KILPI. Klíčovou součástí dodávky bylo vytvoření robustního multijazyčného B2B systému, ale projekt zahrnoval také vývoj a implementaci B2C eshopu pro český trh a adaptaci pro zahraniční trhy. Tato studie nabízí pohled na výzvy a řešení, které Avager přinesl do procesu digitalizace a rozšíření KILPI na globální e-commerce scénu.

Komplexní analýza a příprava projektu

Projekt e-commerce řešení pro KILPI zahájil důkladnou analýzou, která byla klíčová pro pochopení specifických požadavků oděvního průmyslu a potřeb klienta. Tým Avager s.r.o. uspořádal sérii workshopů přímo v prostorách KILPI, aby mohl vzniknout základ pro úspěšné nasazení systémů. Tyto sezení s klientem umožnila sestavenému týmu identifikovat klíčové procesy a zásadní aspekty, které by nová e-commerce platforma měla pokrývat.

Během analytické fáze byly vytvořeny drátěnné modely B2C eshopu a také datové wireframy pro integraci, které sloužily jako vizuální a technické vodítko pro vývojový tým. Tyto nástroje byly nezbytné pro přesnou specifikaci požadavků a integrace mezi různými systémy. Výstupem těchto analýz byl detailní cílový koncept, který popisoval všechny aspekty řešení od uživatelského rozhraní po backendové procesy a integrační bodů.

Celkově přípravná fáze projektu položila pevné základy pro následující implementaci a zajistila, že finální řešení bude plně odpovídat potřebám KILPI a jejich obchodním cílům.

Robustní multijazyčný B2B systém

Implementace B2B systému byla klíčovou fází projektu e-commerce řešení pro KILPI, jelikož tvořila základ pro všechny následné transakce a obchodní operace mezi KILPI a jejich obchodními partnery. Tento systém měl zvládnout objednávky nejen z českého trhu, ale také od zahraničních partnerů, a musel proto být výkonný, spolehlivý a přizpůsobitelný různým obchodním a jazykovým potřebám. 

Rozsáhlé plánování a vývoj

Implementační fáze začala rozsáhlým plánováním, které zahrnovalo vývoj modulů přesně šitých na míru potřebám oděvního průmyslu. Mezi klíčové moduly nasazené v B2B systému pro KILPI byl systém pro předobjednávky, snadná tvorba nákupních seznamů a také nástroj pro tvorbu online nabídek. Tyto funkce byly navrženy tak, aby maximalizovaly efektivitu obchodních procesů a poskytovaly rychlý a hladký průběh objednávek.

Integrace s existujícími systémy

Dalším významným úkolem byla integrace B2B systému se stávajícím ERP systémem klienta. Tento krok vyžadoval pečlivé spojení nových procesů s datovými strukturami KILPI, což bylo zajištěno pokročilými ETL (Extract, Transform, Load) nástroji Avageru. Navíc byl pro centralizovanou správu produktových dat implementován PIM (Product Information Management) systém, který sloužil nejen pro B2B, ale návazně i pro B2C eshopy.

Testování a optimalizace

Před spuštěním nové platformy byla provedena řada testů, které zahrnovaly nejen kontrolu funkcionality a výkonnosti, ale i uživatelskou přívětivost a bezpečnost. Tato fáze byla nezbytná pro odhalení a opravu případných nedostatků. Testování bylo rozsáhlé a zabralo několik měsíců, aby se zajistilo, že systém bude spolehlivě fungovat i v reálném provozním prostředí.

Výsledkem byl robustní a flexibilní B2B systém, který byl schopen zvládnout velký objem transakcí a poskytnout tak KILPI a jejich obchodním partnerům efektivní nástroj pro vzájemné obchodování. Implementace B2B systému představovala zásadní krok k digitální transformaci KILPI a otevřela nové možnosti pro růst a expanzi společnosti.

Moderní B2C eshopy

Implementace B2C eshopů byla návazným krokem v projektu dodávky e-commerce platformy pro značku KILPI. Tento proces se skládal z několika klíčových fází, které začínaly vývojem pro český trh a postupně se rozšiřovaly na zahraniční trhy, s cílem poskytnout KILPI silný online prodejní kanál.

Vývoj českého B2C eshopu

Prvním krokem bylo vytvoření B2C eshopu pro český trh. Tento eshop byl navržen tak, aby odpovídal moderním trendům a očekáváním zákazníků, s důrazem na responzivní design a intuitivní uživatelské rozhraní (UI), které zabezpečovalo, že uživatelé budou moci pohodlně nakupovat na různých zařízeních. Velká pozornost byla věnována také uživatelské zkušenosti (UX), aby byl nákupní proces co nejhladší a nejpříjemnější.

SEO optimalizace a spolupráce s Optimio s.r.o.

Pro maximalizaci viditelnosti a přilákání zákazníků byla velká pozornost věnována SEO optimalizaci. Avager spolupracoval s firmou Optimio s.r.o., která se specializuje na SEO, aby zajistil, že eshop bude mít vysokou pozici ve vyhledávačích a bude tak přístupný širokému spektru potenciálních zákazníků.

Rozšíření na zahraniční trhy

Po úspěšném spuštění českého B2C eshopu se tým zaměřil na vytvoření a implementaci eshopů pro zahraniční trhy. Francouzský a italský trh byly identifikovány jako klíčové oblasti pro mezinárodní expanzi značky KILPI s velkým obchodním potenciálem nejen na koncovém, ale i partnerském trhu. Tyto eshopy byly funkčně odvozeny od českého modelu, ale byly pečlivě adaptovány tak, aby splňovaly lokální jazykové a obchodní požadavky.

Funkce B2C eshopů

Oba eshopy byly vybaveny kompletním nákupním katalogem s důrazem na moderní a přehlednou prezentaci produktů a kolekcí značky KILPI. Byly navrženy tak, aby poskytovaly detailní informace o produktech a umožňovaly snadné objednávání. Pokročilé vyhledávací funkce a filtry zaručují, že zákazníci mohou snadno a rychle najít ten správný produkt. Součástí systémů je také bohatý doprovodný obsah v rámci blogu, který pro koncové uživatele funguje jako poradna a průvodce výběrem vhodného produktu.

Důraz na rozvoj e-commerce platforny

Projekt implementace e-commerce platformy pro KILPI byl velmi náročný nejen časově, ale i z pohledu kompetencí celého implementačního týmu. Při retrospektivním hodnocení projekt přinesl prokazatelné výsledky a posílil dlouhodobou pozici značky KILPI jak na koncovém trhu tak i u obchodních partnerů. Avager  dokázal díky intenzivní práci a především robustnosti celé platformy očekávání KILPI, čímž zajistil dlouhodobý základ pro další digitální růst značky.

Spolupráce však nekončí spuštěním systémů. Avager se zaměřuje na poskytování nepřetržitého vývoje, podpory a kvalitního servisu, aby bylo zajištěno, že e-commerce řešení bude nadále splňovat měnící se potřeby značky KILPI a jejich zákazníků v dynamickém digitálním prostředí. Budoucí vývoj je zaměřen na zvyšování efektivity, rozšíření funkčnosti a zlepšení zákaznické cesty na eshopech, což by mělo směrovat k růstu tržního podílu a síle značky KILPI na českém i evropském trhu.

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.