Blog

Integrace E-commerce a SAP:
Překonání výzev pomocí Avager ETL

V digitálně propojeném světě je integrace e-commerce platforem a ERP systémů, jako je SAP, klíčová pro efektivní správu a růst podnikání. Avager ETL představuje revoluční řešení, které umožňuje spolehlivou a flexibilní integraci mezi těmito systémy, překonávající běžné výzvy, jako jsou duplicitní data, velké objemy informací a vysoké nároky na zabezpečení.

Proč je integrace tak důležitá?

E-commerce platformy generují obrovské množství dat o zákaznících, objednávkách a produktech. ERP systémy jako SAP na druhé straně spravují kritické podnikové procesy - od skladového hospodářství po finanční řízení. Integrace těchto systémů umožňuje podnikům získat holistický pohled na své operace, zlepšit rozhodovací procesy a zvýšit efektivitu.

Jak Avager ETL řeší běžné výzvy

Protokol oData a SOAP webové služby: Avager ETL využívá moderní komunikační protokoly jako oData a SOAP pro bezproblémový přenos dat mezi e-commerce platformami a SAP. Toto řešení zajišťuje real-time aktualizace a synchronizaci dat, což je zásadní pro dynamické prostředí e-commerce.

Lustrace dat: I když ETL procesy efektivně přenášejí data a DQM systémy zajišťují jejich kvalitu, může dojít k situacím, kdy produkty nejsou zobrazeny nebo nejsou dostupné v nabídce kvůli obchodním nastavením. Avager ETL umožňuje lustraci dat, což je proces dohledávání informací o materiálech a kmenových datech, aby se odhalily příčiny těchto problémů a zajistilo, že všechny produkty jsou správně zobrazeny a dostupné.

Velké objemy dat a minimální zátěž systémů: Díky optimalizaci rozdílových přenosů a využívání rodilých funkcí pro integraci Avager ETL zpracovává velké objemy dat s minimální zátěží na oba systémy. Toto řešení nejen zvyšuje výkon, ale také zajišťuje, že operace e-commerce a SAP systémů nejsou nijak narušeny.

Bezpečnost: V dnešním digitálním prostředí je zabezpečení dat kriticky důležité. Avager ETL zajišťuje šifrovaný přenos dat mezi systémy, což chrání citlivé informace před neoprávněným přístupem.

On-premise řešení jako klíč k vyšší bezpečnosti a kontrole

Při integraci e-commerce a SAP systémů je zásadní nejen efektivita a flexibilita, ale také bezpečnost a kontrola nad daty. Avager ETL a Avager DQM, jako on-premise řešení, poskytují právě tyto výhody. Umožňují firmám uchovávat a zpracovávat všechna data přímo na vlastní infrastruktuře, což přináší několik klíčových benefitů:

  • Zvýšená bezpečnost dat: Veškerá data zůstávají uvnitř bezpečného prostředí podnikové sítě, což minimalizuje riziko úniků informací a zabezpečuje ochranu proti externím hrozbám.

  • Plná kontrola nad procesy: On-premise nasazení dává organizacím plnou kontrolu nad svými daty a procesy. To je zvláště důležité v případě, kdy je třeba zajistit dodržování specifických regulací a standardů.

  • Personalizovaná konfigurace: Možnost přizpůsobení systému podle specifických potřeb a požadavků podniku umožňuje efektivnější a cílenější využití ETL a DQM nástrojů.

  • Optimalizace výkonu: On-premise řešení nabízí optimalizovaný výkon bez závislosti na internetovém připojení nebo externích cloudových službách, což je klíčové pro real-time zpracování velkých objemů dat.

Závěr

Integrace e-commerce a SAP systémů přináší podnikům mnoho výhod, ale také výzvy. Avager ETL nabízí komplexní řešení, které tyto výzvy nejen překonává, ale také zvyšuje efektivitu, spolehlivost a bezpečnost přenosu dat. Využitím Avager ETL mohou podniky maximalizovat potenciál svých dat a otevřít cestu pro další růst a inovace.

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.