Data Quality Management

Avager DQM

Změřte si kvalitu svých dat

Avager DQM je on-premise řešení pro správu kvality dat, speciálně navržené pro potřeby e-commerce prostředí. Toto řešení poskytuje komplexní nástroje pro zajištění vysoké kvality dat, která jsou základem úspěšných obchodních operací v digitálním světě.

Klíčové funkce Avager DQM

Avager DQM přináší pokročilé funkce pro správu kvality dat, zajistí, že vaše data jsou vždy přesná a spolehlivá, čímž se stává esenciálním nástrojem pro organizace, jež chtějí zabezpečit vysokou kvalitu svých dat a zvýšit efektivitu datových procesů.

Real-time monitoring

Okamžitě informuje odpovědné osoby o nalezených chybách v datech prostřednictvím realtimových reportů, což zvyšuje reakční schopnost a umožňuje rychlou reakci.

Kontroly

Nabízí širokou škálu kontrol, včetně ověřování validity dat, integritu, bezpečnostních kontrol, procesních kontrol a možnost nastavení individuálních kontrol.

Index kvality dat

Umožňuje interpretaci kvality dat v různých oblastech systému v podobě čísla reprezentující skóre kvality dat. Manažerům poskytuje jasný přehled o stavu dat a usnadňuje identifikaci oblastí pro zlepšení.

Detailní reporty

Generuje podrobné reporty ve formátech PDF, HTML nebo Markdown, které usnadňují analýzu, diagnostiku a sdílení informací o kvalitě dat. Slouží jako podklad pro nápravu dat.

Integrace

Snadno se integruje s nástroji jako JIRA a Slack, umožňující automatické reportování každého incidentu v datech do ticketovacího systému, což zlepšuje správu incidentů a komunikaci v týmu.

Uživatelská přívětivost

Systém je navržen s důrazem na uživatelskou přívětivost, umožňující jednoduché a intuitivní ovládání bez nutnosti hlubokých technických znalostí.

Bezpečnost a audit dat s Avager DQM

Avager DQM poskytuje pokročilé bezpečnostní funkce pro ochranu a audit vašich dat. Díky automatickému monitorování a identifikaci neobvyklých změn Avager DQM předchází potenciálním škodám způsobeným kybernetickými útoky či interními incidenty. Tento systém slouží jako vaše digitální stráž, která zajišťuje integritu dat a minimalizuje rizika spojená s datovými úniky.

Automatický audit dat

Avager DQM automaticky sleduje a analyzuje vaše byznys data, aby identifikoval neoprávněné změny nebo podvržení dat, což umožňuje okamžitou reakci na jakékoli bezpečnostní hrozby.

Prevence škod

Systém nabízí nástroje pro rychlou identifikaci a izolaci potenciálně kompromitovaných dat, což umožňuje efektivně předejít finančním a reputačním škodám.

Náhrada za externí auditory

Nahrazuje potřebu drahých externích auditů tím, že poskytuje kontinuální a automatickou kontrolu datové integrity, což snižuje závislost na externích službách a souvisejících nákladech.

Prevence je levnější než náprava škod

Prevence chyb v datech a jejich důsledků se neustále ukazuje jako mnohem výhodnější než náprava vzniklých škod. V každé organizaci dochází k nepořádku ve svých datech, často způsobeném lidskými chybami, které mohou vést nejen k ušlému zisku z důvodu chybějících nebo nepřesných informací, ale i k přímým finančním škodám v důsledku kyberútoků nebo podvržení dat. Efektivní správa a monitorování datové kvality je proto klíčové pro identifikaci a řešení potenciálních problémů dříve, než mohou způsobit významné finanční nebo reputační škody.

Implementace robustního systému pro správu kvality dat (DQM) umožňuje organizacím preventivně identifikovat a monitorovat chyby, čímž se výrazně snižuje riziko jejich negativního dopadu. Avager DQM poskytuje stovky předpřipravených kontrol, které zajišťují základní prevenci a ochranu, a umožňuje tak organizacím postupně zlepšovat kvalitu svých dat. Tento přístup nejenže chrání před potenciálními hrozbami, ale také přispívá k efektivnějšímu a ziskovějšímu podnikání.

Nekvalitní data mají pro organizace vysokou cenu: průměrné roční ztráty dosahují 12,9 milionu dolarů. Toto zjištění zdůrazňuje kritickou potřebu efektivní správy kvality dat, aby se předešlo finančním a operačním rizikům spojeným s chybnými nebo neúplnými informacemi.

Gartner

Prohlédněte si poslední příspěvky z našeho blogu, kde se věnujeme aktuálním trendům a nejlepším postupům v oblasti správy kvality dat. Zjistěte, jak může efektivní řízení datové kvality transformovat vaše podnikání, zlepšit zákaznickou zkušenost a zvýšit efektivitu vašich e-commerce operací.

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.