Transformace e-commerce Agrotec a.s. pomocí řešení Avager

Digitalizovali jsme celý obchodní proces jedničky na trhu v oblasti zemědělské techniky pomocí patnácit B2B a B2C systémů a vše zvládli napojit na systém SAP.

Podrobnosti o projektu

Název firmy: Agrotec Group
Odvětví: Automotive
Použití řešení: B2B eshop, B2C eshop, ETL
Realizace: 2018
www.agrotec.cz

V roce 2017 zahájila společnost Avager s.r.o. partnerství se společností Agrotec a.s., předním dodavatelem zemědělské techniky, s cílem vyvinout a implementovat rozsáhlé e-commerce řešení. Projekt měl ambiciózní cíl - vytvoření celkem čtrnácti B2B a B2C systémů, které by odpovídaly komplexním potřebám různorodých divizí Agrotec a.s. a zásadně tak přispěly k digitalizaci obchodních procesů.

Rozsáhlá analytická fáze

Čtrnáctitýdenní analytická fáze obchodních procesů byla klíčová pro celý následný projekt. Hlavní část zadání byla sestavena během sedmi celodenních workshopů, kde se setkávali zástupci sedmi obchodních divizí a jednotlivých oddělení Agrotec a.s., byl sestaven komplexní cílový koncept. Ten obsahoval detailní popis řešení, včetně specifikace integrovaných dat a napojení na systém SAP R/3.

Implementace e-commerce multisystému

Implementace byla rozdělena do dvou hlavních fází, kde se v jedné části projektu pracovalo na dodání B2B systémů a separátně byly připravovány nové B2C systémy, které byly implementovány pro všechny obchodní divize. Důraz byl kladen na vytvoření jednotného rozhraní pro agregaci dat a obsluhu business procesů, což umožnilo efektivní zpracování objednávek ve všech online instalacích. Avager s.r.o. pracovala úzce s Agrotec a.s. na vytvoření multiserverové infrastruktury, která spojovala všechny servery do funkčního a zabezpečného vícevrstvého řešení. Bezpečnostní politika byla pravidelně testována a kontrolována pomocí penetračních testů, aby se zajistila ochrana proti vnějším hrozbám a zachování integrity dat.

Velká data, velké výsledky

Výsledkem byl výkonný a robustní systém, schopný zvládnout enormní datovou náročnost, například miliony produktů v databázi nebo třeba desetitisíce objednávek. Toto řešení nejenže zkoumalo výkonnost celé business platformy Avager, ale také značně přispělo k digitálnímu obratu Agrotec a.s. Dlouhodobý úspěch projektu byl zajištěn nejen kvalitní implementací, ale i pokračujícím dlouhodobým servisem, řízeným rozvojem funkcí a správou infrastruktury, což bylo nezbytné pro bezproblémový provoz systémů.

Upgrade systémů

Původní systém s integrací na SAP R/3 byl v roce 2020 upgradován a všechny instalace byly nově integrovány na novou verzi SAP4/HANA, což přineslo významná zlepšení v rychlosti a efektivitě. V roce 2023 pak Avager provedl rozsáhlý upgrade všech systémů na nejnovější verzi e-commerce platformy, což umožnilo Agrotec a.s. udržet krok s neustálým vývojem digitálního obchodování.

Od začátku spolupráce s Avager s.r.o. v roce 2017 jsme byli svědky proměny našeho e-commerce prostředí. Detailní analýza obchodních procesů a implementace B2B/B2C řešení přinesly revoluční zlepšení v našich obchodních operacích. Digitalizace procesů a upgrade na SAP4/HANA znamenaly zásadní skok v efektivitě a bezpečnosti. S víceserverovou infrastrukturou a výkonnou platformou Avager jsme nyní schopni spravovat miliony produktů s nevídanou rychlostí a stabilitou. Uznáváme výjimečný přínos Avageru k našemu obchodnímu růstu a oceňujeme jejich neustálou podporu a služby.

Bohuslav Beran
Obchodní ředitel divize CASE IH
Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.