E-commerce pro SAP R/3

Při integraci e-commerce řešení s SAP R/3 se zaměřujeme na vytvoření mostu mezi vaším online obchodem a podnikovým informačním systémem. Tento proces umožňuje synchronizaci dat v reálném čase, optimalizaci obchodních procesů a poskytuje základ pro efektivní správu zásob, objednávek a zákaznických vztahů. Naše řešení je navrženo tak, aby podporovalo rostoucí potřeby vašeho podnikání a zároveň zajistilo hladký a bezproblémový provoz vaší e-commerce platformy.

SAP R/3

Výhody nasazení e-commerce řešení

Integrace e-commerce platformy s SAP R/3 nabízí klíčové výhody pro podniky hledající zefektivnění svých operací. Toto spojení přináší zvýšenou efektivitu díky automatizaci procesů, což vede k rychlejšímu zpracování objednávek a lepší správě zásob. Lepší správa dat umožňuje přesnější analýzu a rozhodování, zatímco automatizace rutinních úkolů snižuje možnost lidské chyby a osvobozuje zdroje pro strategičtější iniciativy. Celkově integrace e-commerce s SAP R/3 znamená robustnější a efektivnější obchodní ekosystém.

 • Automatizace obchodních procesů: Zjednodušuje a urychluje procesy od objednávky po dodání.

 • Efektivní správa zásob: Aktuální pohled na zásoby v reálném čase, minimalizace přebytečných zásob.

 • Přesná analýza dat: Umožňuje hlubší vhled do zákaznického chování a trendů trhu.

 • Snížení provozních nákladů: Automatizace rutinních úkolů vede k úsporám času a snižuje náklady.

 • Zlepšení zákaznického servisu: Rychlejší reakce na požadavky zákazníků díky integraci dat a procesů.

Klíčové funkcionality

Integrace e-commerce s SAP R/3 poskytuje podnikům komplexní soubor funkcionalit pro optimalizaci jejich online a offline operací. Mezi klíčové funkce patří:

Synchronizace zásob

Automatická aktualizace stavu zásob mezi e-commerce platformou a SAP R/3 zajišťuje přesnost a minimalizuje riziko nedostatku nebo přebytečných zásob.

Správa objednávek

Objednávky z e-commerce webu jsou automaticky zpracovány a integrovány do systému SAP R/3 pro rychlé a efektivní vyřízení.

Synchronizace zákaznických dat

Umožňuje jednotnou správu zákaznických informací a historie nákupů pro lepší personalizaci a cílení marketingových aktivit.

Finanční integrace

Automatické propojení e-commerce transakcí s finančními a účetními systémy v SAP R/3 pro přesné účtování a reporting.

Logistická integrace

Optimalizace logistických procesů díky propojení e-commerce platformy s moduly pro správu dodavatelského řetězce v SAP R/3.

Proces implementace

Implementace e-commerce řešení pro SAP R/3 je komplexní proces, který zahrnuje několik klíčových kroků:

 • 1. Analýza potřeb a cílů - Zjištění klíčových požadavků.
 • 2. Vytvoření tech. specifikací - Detailní plán integrace.
 • 3. Vývoj a spojení systémů - Spojujeme e-commerce s SAP.
 • 4. Otestování funkčnosti - Zkouška pro bezchybný běh.
 • 5. Zaškolování týmu - Příprava personálu na nový systém.
 • 6. Zahájení provozu - Start e-commerce platformy.
 • 7. Průběžná podpora - Zajištění stabilního fungování.
Chci vědět víc

Technické požadavky

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.