E-commerce pro Microsoft Dynamics AX

Integrace e-commerce s Microsoft Dynamics AX otevírá nové obzory pro podniky, které chtějí maximalizovat svůj online prodej a zároveň zachovat komplexní správu firemních zdrojů. Toto řešení přináší synergii mezi vaším online obchodem a interními operacemi, umožňuje real-time aktualizace zásob, automatizaci objednávkových procesů a poskytuje hluboké analýzy zákaznického chování. Využijte plný potenciál vašeho podnikání díky pokročilé integraci, která spojuje dynamiku e-commerce s robustností a spolehlivostí Dynamics AX, a objevte nové možnosti pro růst a inovace ve vašem podniku.

Microsoft Dynamics AX

Výhody nasazení e-commerce řešení

Integrace e-commerce s Microsoft Dynamics AX umožňuje firmám plně využít potenciál svého online prodeje a efektivněji spravovat interní procesy. Toto spojení zajišťuje bezproblémový tok dat mezi online obchodem a podnikovým systémem, což vede k automatizaci procesů, zlepšení správy zásob a lepšímu pochopení zákaznických preferencí. Díky této integraci mohou podniky dosáhnout vyšší efektivity, snížit provozní náklady a poskytovat zákazníkům personalizovanější služby.

 • Zvýšená efektivita operací: Automatizace procesů, od správy objednávek po aktualizace zásob, snižuje manuální práci a zvyšuje produktivitu.

 • Přesnější správa zásob: Reálné informace o stavu zásob zabraňují jejich nedostatkům nebo přebytkům a optimalizují logistické procesy.

 • Lepší pochopení zákazníků: Centralizovaná správa dat nabízí ucelenější pohled na zákaznické chování a preference, což umožňuje lepší cílení a personalizaci.

 • Rychlejší rozhodovací procesy: Integrace poskytuje podnikovým manažerům přístup k aktuálním datům, což umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování.

 • Snížení provozních nákladů: Efektivnější procesy a automatizace vedou k nižším nákladům na správu e-commerce a ERP systémů.

Klíčové funkcionality

Integrace e-commerce s Microsoft Dynamics AX přináší podnikům řadu klíčových funkcí, které zvyšují efektivitu, zlepšují zákaznický servis a podporují růst.

Automatizace objednávek

Rychlé zpracování objednávek a snížení chyb díky automatizaci, což zlepšuje spokojenost zákazníků.

Správa zásob v reálném čase

Aktualizované informace o zásobách předcházejí nedostatkům nebo přebytkům a optimalizují skladové hospodářství.

Centralizované zákaznické profily

Umožňuje lepší pochopení zákazníků a personalizaci nabídek prostřednictvím jednotného přehledu zákaznických dat.

Finanční integrace

Integrace s finančními moduly Dynamics AX pro přesné účetnictví a finanční reportování.

Logistické plánování

Efektivnější logistika a plánování dodávek díky integraci s moduly pro správu dodavatelského řetězce.

Pokročilá analýza a reporting

Přístup k pokročilým analytickým nástrojům pro hlubší vhled do obchodních operací a lepší rozhodovací procesy.

Proces implementace

Implementace e-commerce řešení integrovaného s Microsoft Dynamics AX je proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Zde je stručný přehled klíčových kroků procesu implementace:

 • 1. Analýza potřeb a cílů - Zjištění klíčových požadavků.
 • 2. Vytvoření tech. specifikací - Detailní plán integrace.
 • 3. Vývoj a spojení systémů - Spojujeme e-commerce s Dynamics AX
 • 4. Otestování funkčnosti - Zkouška pro bezchybný běh.
 • 5. Zaškolování týmu - Školení vašeho týmu na nový integrovaný systémem.
 • 6. Zahájení provozu - Oficiální spuštění e-commerce platformy.
 • 7. Průběžná podpora - Poskytování podpory a údržby.
Chci vědět víc

Technické požadavky

Pro úspěšnou integraci e-commerce řešení s Microsoft Dynamics 365 Business Central jsou potřebné následující technické požadavky:

Tento web používá cookies, aby se vám s ním lépe pracovalo.