E-commerce pro Microsoft Dynamics 365 Business Central

V dnešní digitální éře je klíčové, aby podniky maximalizovaly své online obchodní operace a integrace e-commerce s Microsoft Dynamics 365 Business Central představuje revoluční řešení pro dosažení tohoto cíle. Toto spojení nabízí podnikům jedinečnou příležitost zefektivnit své procesy, automatizovat klíčové obchodní funkce a poskytnout vynikající zákaznický servis. Přečtěte si, jak může integrace e-commerce s Business Central transformovat vaše podnikání, zjednodušit správu zásob a objednávek a posílit vztahy se zákazníky prostřednictvím pokročilého e-commerce řešení.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Výhody nasazení e-commerce řešení

Integrace e-commerce s Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí podnikům řadu klíčových výhod, které mohou zásadně zlepšit jejich online i offline operace. Toto řešení umožňuje automatizaci obchodních procesů, což vede k významné úspoře času a snížení nákladů. Díky centralizované správě zásob a objednávek získávají podniky lepší kontrolu nad svými zdroji a mohou efektivněji reagovat na měnící se poptávku zákazníků. Integrace také umožňuje lepší analýzu dat a personalizaci nabídek, což zvyšuje spokojenost a loajalitu zákazníků. Celkově integrace e-commerce s Business Central přináší podnikům větší flexibilitu, zlepšuje jejich schopnost adaptace na trhu a poskytuje silný základ pro růst a inovace.

 • Automatizace obchodních procesů: Snížení manuální práce a zvýšení přesnosti ve zpracování objednávek a správě zásob.

 • Lepší správa zákaznických dat: Centralizované informace umožňují efektivnější komunikaci a personalizaci služeb.

 • Přehled o zásobách v reálném čase: Aktuální informace o dostupnosti produktů a potřebách skladu.

 • Zlepšení finančního přehledu: Integrace finančních dat poskytuje lepší kontrolu nad cash flow a ziskovostí.

 • Zvýšená produktivita: Efektivnější procesy a snížení chyb vedou k vyšší produktivitě a spokojenosti zákazníků.

Klíčové funkcionality

Integrace e-commerce s Microsoft Dynamics 365 Business Central nabízí klíčové funkcionality, které podnikům umožňují maximalizovat efektivitu, zlepšit zákaznický servis a zvýšit konkurenceschopnost. Zde jsou některé z hlavních funkcionalit:

Synchronizace zásob a objednávek

Automatická aktualizace údajů mezi e-commerce platformou a Business Central zajišťuje, že informace o zásobách a objednávkách jsou vždy aktuální.

Centralizovaná správa zákaznických dat

Umožňuje jednotné správu zákaznických profilů, historie objednávek a interakcí, což podporuje lepší personalizaci a zákaznický servis.

Finanční integrace a reporting

Nabízí pokročilé možnosti reportingu a integraci finančních procesů, což usnadňuje finanční plánování a analýzu.

Logistická optimalizace

Integrace s moduly pro řízení dodavatelského řetězce v Business Central zlepšuje logistické operace a dodávky.

Pokročilé analytické nástroje

Umožňuje podnikům získávat hlubší vhledy do jejich operací a trhu pomocí integrovaných analytických nástrojů.

Flexibilní možnosti rozšíření

Avager Busines Platform podporuje vývoj a integraci vlastních nebo třetích rozšíření, což zvyšuje její funkčnost a přizpůsobivost konkrétním potřebám podniku.

Proces implementace

Implementace e-commerce řešení integrovaného s Microsoft Dynamics 365 Business Central je proces, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Zde je stručný přehled klíčových kroků procesu implementace:

 • 1. Analýza potřeb a cílů - Zjištění klíčových požadavků.
 • 2. Vytvoření tech. specifikací - Detailní plán integrace.
 • 3. Vývoj a spojení systémů - Spojujeme e-commerce s Dynamics 365 Business Central
 • 4. Otestování funkčnosti - Zkouška pro bezchybný běh.
 • 5. Zaškolování týmu - Školení vašeho týmu na nový integrovaný systémem.
 • 6. Zahájení provozu - Oficiální spuštění e-commerce platformy.
 • 7. Průběžná podpora - Poskytování podpory a údržby.
Chci vědět víc

Technické požadavky

Pro úspěšnou integraci e-commerce řešení s Microsoft Dynamics 365 Business Central jsou potřebné následující technické požadavky: